Maps, Guides & More

Places and geographical objects on the map of Gorj.

Map of Gorj district in Romania

Basic information about Gorj
Gorj ([ɡorʒ]) is a county (judeţ) of Romania, in Oltenia, with its capital city at Târgu Jiu.
Cities, towns & villages in Gorj
NameDescriptionShow
RuncuRuncu is a commune in Gorj County, Oltenia, Romania. It is situated on the foot of Vâlcan Mountains, 17 km West of Târgu Jiu. The commune is composed of seven villages: Bâlta, Bâltişoara, Dobriţa, Răchiţi, Runcu, Suseni and Valea Mare. Stone and bronze age archaeological finds, as well as artifacts from before the Roman conquest, indicate that Runcu and the surrounding areas were inhabited much earlier. Runcu is the birthplace of folk music singers Ioana Zlătaru and Maria Apostol (1954-1993). Show Runcuon the map
ŢicleniȚicleni is a town in Gorj County, Romania. It is a community developed around the exploitation of extractive industries: oil and natural gas. The relief is predominantly hilly, with deciduous forests (some are century-old oaks) and conifers, with views of great beauty. Fauna includes rabbits, deer, foxes, wild boar. Of the county's nine cities and towns, it is in sixth place. It was raised to the status of town in 1968. It is established by uniting three main parts, from N to S: Tunşi, Țicleni and Gura Lumezii, plus 3 former settlements of workers in the oil field, now upgraded. Show Ţiclenion the map
RâncaRânca (Romanian pronunciation: [ˈrɨŋka]) is a recently developed Romanian resort, located at 1,600 m (5,250 ft) elevation, at the foothill of Păpuşa Peak in the Parâng Mountains. It is located 17.9 kilometers away from Novaci, Gorj County, after passing on the Transalpina (DN67C) road through the Parâng Mountains. There are views of the Parângu Mare peak and, when the weather is clear, one can see Peleaga peak of the Retezat Mountains. During the winter, there are more than five ski slopes open ranging from low to increased difficulty. Show Râncaon the map
Bumbeşti-JiuBumbești-Jiu (Romanian pronunciation: [bumˌbeʃtʲ ˈʒiw] (13px listen)) is a town in Gorj County, western Wallachia, Romania, on the river Jiu. It administers four villages: Curtișoara, Lăzărești, Pleșa and Tetila. The town features the Lainici Monastery, the Vișina Monastery (built in 1418), and a \"Village Museum\". Show Bumbeşti-Jiuon the map
Târgu JiuTârgu Jiu (Romanian pronunciation: [ˌtɨrɡu ˈʒiw]) is the capital of Gorj County in the Oltenia region of Romania. It is situated on the Southern Sub-Carpathians, on the banks of the river Jiu. Eight localities are administered by the city: Bârsești, Drăgoieni, Iezureni, Polata, Preajba Mare, Romanești, Slobozia and Ursați. Show Târgu Jiuon the map
MotruMotru (Romanian pronunciation: [ˈmotru]) is a city in Romania, Gorj County. Motru is situated on the river of the same in western Oltenia. The county capital Târgu Jiu is located about 35 km northeast. The city administers eight villages: Dealu Pomilor, Horăști, Însurăței, Leurda, Lupoița, Ploștina, Roșiuța and Râpa. Show Motruon the map
Târgu CărbuneştiTârgu Cărbunești is a town in Gorj County, southern Romania with a population of 8,731. It lies in the south-eastern part of the county and administers ten villages: Blahniţa de Jos, Cărbuneşti-Sat, Cojani, Creţeşti, Curteana, Floreşteni, Măceşu, Pojogeni, Rogojeni and Ştefăneşti. Show Târgu Cărbuneştion the map
Roşia de AmaradiaRoşia de Amaradia is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Becheni, Dealu Viei, Roşia de Amaradia, Ruget, Seciurile, Stejaru and Şitoaia. Roşia de Amaradia village is divided into an upper town (Roşia de Jos) and the main, lower, town. Show Roşia de Amaradiaon the map
BăleştiBăleşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of nine villages: Băleşti, Ceauru, Corneşti, Găvăneşti, Rasova, Stolojani, Tălpăşeşti, Tămăşeşti and Voinigeşti. The commune's Church of the Holy Archangels dates to 1679. Show Băleştion the map
RovinariRovinari (Romanian pronunciation: [roviˈnarʲ]) is a town in Gorj County, southern Romania. It is a mining city, nearby to surface and underground mines. A big thermo-electrical power plant functions close to the town. Show Rovinarion the map
PeştişaniPeştişani is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Boroşteni, Brădiceni, Frânceşti, Gureni, Hobiţa, Peştişani and Seuca. Hobiţa village is the birthplace of sculptor Constantin Brâncuși. Show Peştişanion the map
ScoarţaScoarța is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of eleven villages: Bobu, Budieni, Câmpu Mare, Cerătu de Copăcioasa, Colibași, Copăcioasa, Lazuri, Lintea, Mogoșani, Pișteștii din Deal and Scoarța. Show Scoarţaon the map
TismanaTismana is a town in Gorj County, Romania. It administers ten villages: Celei, Costeni, Gornoviţa, Isvarna, Pocruia, Racoţi, Sohodol, Topeşti, Vâlcele and Vânăta. Tismana Monastery is located here. Show Tismanaon the map
Baia de FierBaia de Fier is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of two villages, Baia de Fier and Cernădia. It is a sister city to Boccioleto, Italy since 2007. Peștera Muierilor is located here. Show Baia de Fieron the map
PlopşoruPlopşoru is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of eleven villages: Broşteni, Broştenii de Sus, Ceplea, Cursaru, Deleni, Izvoarele, Olari, Piscuri, Plopşoru, Sărdăneşti and Văleni. Show Plopşoruon the map
CrasnaCrasna is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of nine villages: Aninişu din Deal, Aninişu din Vale, Buzeşti, Cărpiniş, Crasna, Crasna din Deal, Drăgoieşti, Dumbrăveni and Radoşi. Show Crasnaon the map
DăneştiDăneşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of eleven villages: Barza, Botorogi, Brătuia, Bucureasa, Dăneşti, Merfuleşti, Şasa, Trocani, Ţârculeşti, Ungureni and Văcarea. Show Dăneştion the map
SamarineştiSamarineşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of nine villages: Băzăvani, Boca, Duculeşti, Larga, Samarineşti, Ţirioi, Valea Bisericii, Valea Mică, Valea Poienii. Show Samarineştion the map
PadeşPadeș is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of eight villages: Apa Neagră, Călugareni (the commune center), Cerna-Sat, Cloșani, Motru-Sec, Orzești, Padeș and Văieni. Show Padeşon the map
LogreştiLogreşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Colţeşti, Frunza, Logreşti-Moşteni, Măru, Popeşti, Seaca and Târgu Logreşti (the commune centre). Show Logreştion the map
FărcăşeştiFărcășești is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Fărcășești, Peșteana de Jos, Rogojel, Roșia-Jiu, Timișeni and Valea cu Apă. Show Fărcăşeştion the map
BustuchinBustuchin is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of eight villages: Bustuchin, Cionţi, Motorgi, Nămete, Poiana-Seciuri, Poieniţa, Pojaru and Valea Pojarului. Show Bustuchinon the map
BălăneştiBălăneşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Bălăneşti, Blidari, Cânepeşti, Glodeni, Ohaba, Voiteştii din Deal and Voiteştii din Vale. Show Bălăneştion the map
StăneştiStăneşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of ten villages: Alexeni, Bălani, Căleşti, Curpen, Măzăroi, Obreja, Pârvuleşti, Stăneşti, Vaidei and Vălari. Show Stăneştion the map
CiuperceniCiuperceni is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Boboieşti, Ciuperceni, Peşteana-Vulcan, Priporu, Strâmba-Vulcan, Vârtopu and Zorzila. Show Ciupercenion the map
TurbureaTurburea is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Cocorova, Poiana, Spahii, Şipotu and Turburea. Constantina Diţă-Tomescu was born there. Show Turbureaon the map
DănciuleştiDănciuleşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Bibuleşti, Dănciuleşti, Hălăngeşti, Obârşia, Petrăchei, Rădineşti and Zăicoiu. Show Dănciuleştion the map
CăpreniCăpreni is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of eight villages: Aluniş, Brăteşti, Bulbuceni, Căpreni, Cetatea, Cornetu, Dealu Spirei and Satu Nou. Show Căprenion the map
SlivileştiSlivileşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of eight villages: Cojmăneşti, Miculeşti, Slivileşti, Strâmtu, Sura, Şiacu, Ştiucani and Tehomir. Show Slivileştion the map
GodineştiGodineşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Arjoci, Câlceşti, Chiliu, Godineşti, Pârâu de Pripor, Pârâu de Vale and Rătez. Show Godineştion the map
MuşeteştiMuşeteşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Arşeni, Bârcaciu, Gămani, Grui, Muşeteşti, Stănceşti and Stănceşti-Larga. Show Muşeteştion the map
Glogova Show Glogovaon the map
CătuneleCătunele is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of six villages: Cătunele, Dealu Viilor, Lupoaia, Steic, Valea Mănăstirii and Valea Perilor. Show Cătuneleon the map
PrigoriaPrigoria is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Bucşana, Burlani, Călugăreasa, Dobrana, Negoieşti, Prigoria and Zorleşti. Show Prigoriaon the map
BorăscuBorăscu is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Baniu, Borăscu, Calapăru, Gura-Menţi, Menţii din Dos, Miluta and Scoruşu. Show Borăscuon the map
BerleştiBerleşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Bârzeiu, Berleşti, Gâlceşti, Lihuleşti, Pârâu Viu, Scrada and Scurtu. Show Berleştion the map
AlbeniAlbeni is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of six villages: Albeni, Bârzeiu de Gilort, Bolboceşti, Doseni, Mirosloveni and Pruneşti. Show Albenion the map
BolboşiBolboşi is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Bălăceşti, Bolboasa, Bolboşi, Igirosu, Miclosu, Ohaba-Jiu and Valea. Show Bolboşion the map
StejariStejari is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of six villages: Baloşani, Băceşti, Dealu Leului, Piscoiu, Popeşti-Stejari and Stejari. Show Stejarion the map
AlimpeştiAlimpeşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Alimpeşti, Ciupercenii de Olteţ, Corşoru, Nistoreşti and Sârbeşti. Show Alimpeştion the map
DrăguţeştiDrăguţeşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of six villages: Cârbeşti, Dâmbova, Drăguţeşti, Iaşi-Gorj, Tâlveşti and Urecheşti. Show Drăguţeştion the map
StoinaStoina is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Ciorari, Mieluşei, Păişani, Stoina, Toiaga, Ulmet and Urda de Sus. Show Stoinaon the map
VăgiuleştiVăgiuleşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Cârciu, Covrigi, Murgileşti, Valea Motrului and Văgiuleşti. Show Văgiuleştion the map
BrăneştiBrăneşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of six villages: Bădeşti, Brăneşti, Brebenei, Capu Dealului, Gilortu and Pârâu. Show Brăneştion the map
SăceluSăcelu is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Blahniţa de Sus, Hăieşti, Jeriştea, Maghereşti and Săcelu. Show Săceluon the map
HurezaniHurezani is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Busuioci, Hurezani, Pegeni, Plopu and Totea de Hurezani. Show Hurezanion the map
AninoasaAninoasa is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Aninoasa, Bobaia, Costeşti, Groşerea and Sterpoaia. Show Aninoasaon the map
BâlteniBâlteni is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Bâlteni, Cocoreni, Moi, Peşteana-Jiu and Vlăduleni. Show Bâltenion the map
JupâneştiJupâneşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Boia, Jupâneşti, Pârâu Boia, Vidin and Vierşani. Show Jupâneştion the map
MătăsariMătăsari is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Brădet, Brădeţel, Croici, Mătăsari and Runcurel. Show Mătăsarion the map
TurceniTurceni is a town in Gorj County, Romania. It administers five villages: Gârbovu, Jilţu, Murgeşti, Strâmba-Jiu and Valea Viei. Show Turcenion the map
BărbăteştiBărbăteşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of four villages: Bărbăteşti, Musculeşti, Petreşti and Socu. Show Bărbăteştion the map
ArcaniArcani is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of four villages: Arcani, Câmpofeni, Sănăteşti and Stroieşti. Show Arcanion the map
SăuleştiSăuleşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of four villages: Bibeşti, Dolceşti, Purcaru and Săuleşti. Show Săuleştion the map
IoneştiIoneşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of four villages: Gura Şuşiţei, Ilieşti, Ioneşti and Picu. Show Ioneştion the map
DrăgoteştiDrăgoteşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of three villages: Corobăi, Drăgoteşti and Trestioara. Show Drăgoteştion the map
TurcineştiTurcineşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of four villages: Cartiu, Horezu, Rugi and Turcineşti. Show Turcineştion the map
TeleştiTelești is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of three villages: Buduhala, Șomănești and Telești. Show Teleştion the map
UrdariUrdari is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of three villages: Fântânele, Hotăroasa and Urdari. Show Urdarion the map
LeleştiLeleşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of three villages: Frăteşti, Leleşti and Rasoviţa. Show Leleştion the map
PolovragiPolovragi is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of two villages, Polovragi and Racoviţa. Show Polovragion the map
States, regions, administrative units in Gorj
NameDescriptionShow
NovaciNovaci is a town in Gorj County, Oltenia, Romania, situated at the foothills of the Parâng Mountains, on the river Gilort. It administers four villages: Bercești, Hirișești, Pociovaliștea and Sitești. The river traditionally divided the Oltenian settlement of Novacii Români from Novacii Străini, populated mainly by shepherds coming from over the mountains, from Sibiu County in Transylvania. The differences in between the two segments of the town are obvious in the traditional vernacular architecture: the low fences of Oltenia are replaced by tall gates and hidden-away courtyards in the Novacii Străini.Show on map
Comuna RuncuRuncu is a commune in Gorj County, Oltenia, Romania. It is situated on the foot of Vâlcan Mountains, 17 km West of Târgu Jiu. The commune is composed of seven villages: Bâlta, Bâltişoara, Dobriţa, Răchiţi, Runcu, Suseni and Valea Mare. Stone and bronze age archaeological finds, as well as artifacts from before the Roman conquest, indicate that Runcu and the surrounding areas were inhabited much earlier. Runcu is the birthplace of folk music singers Ioana Zlătaru and Maria Apostol (1954-1993).Show on map
Oraş ŢicleniȚicleni is a town in Gorj County, Romania. It is a community developed around the exploitation of extractive industries: oil and natural gas. The relief is predominantly hilly, with deciduous forests (some are century-old oaks) and conifers, with views of great beauty. Fauna includes rabbits, deer, foxes, wild boar. Of the county's nine cities and towns, it is in sixth place. It was raised to the status of town in 1968. It is established by uniting three main parts, from N to S: Tunşi, Țicleni and Gura Lumezii, plus 3 former settlements of workers in the oil field, now upgraded.Show on map
Comuna VladimirVladimir is a commune in Gorj County, Romania, with a population of 2,793. It is composed of four villages: Andreești, Frasin, Valea Deșului and Vladimir. Tudor Vladimirescu, the Romanian revolutionary hero and the leader of the Wallachian uprising of 1821 was born in the Vladimir village and the house where he was born is now a museum.Show on map
Oraş Bumbeşti-JiuBumbești-Jiu (Romanian pronunciation: [bumˌbeʃtʲ ˈʒiw] (13px listen)) is a town in Gorj County, western Wallachia, Romania, on the river Jiu. It administers four villages: Curtișoara, Lăzărești, Pleșa and Tetila. The town features the Lainici Monastery, the Vișina Monastery (built in 1418), and a \"Village Museum\".Show on map
Municipiul Târgu JiuTârgu Jiu (Romanian pronunciation: [ˌtɨrɡu ˈʒiw]) is the capital of Gorj County in the Oltenia region of Romania. It is situated on the Southern Sub-Carpathians, on the banks of the river Jiu. Eight localities are administered by the city: Bârsești, Drăgoieni, Iezureni, Polata, Preajba Mare, Romanești, Slobozia and Ursați.Show on map
Municipiul MotruMotru (Romanian pronunciation: [ˈmotru]) is a city in Romania, Gorj County. Motru is situated on the river of the same in western Oltenia. The county capital Târgu Jiu is located about 35 km northeast. The city administers eight villages: Dealu Pomilor, Horăști, Însurăței, Leurda, Lupoița, Ploștina, Roșiuța and Râpa.Show on map
Oraş Târgu CãrbuneştiTârgu Cărbunești is a town in Gorj County, southern Romania with a population of 8,731. It lies in the south-eastern part of the county and administers ten villages: Blahniţa de Jos, Cărbuneşti-Sat, Cojani, Creţeşti, Curteana, Floreşteni, Măceşu, Pojogeni, Rogojeni and Ştefăneşti.Show on map
Comuna Roşia De AmaradiaRoşia de Amaradia is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Becheni, Dealu Viei, Roşia de Amaradia, Ruget, Seciurile, Stejaru and Şitoaia. Roşia de Amaradia village is divided into an upper town (Roşia de Jos) and the main, lower, town.Show on map
Comuna BăleştiBăleşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of nine villages: Băleşti, Ceauru, Corneşti, Găvăneşti, Rasova, Stolojani, Tălpăşeşti, Tămăşeşti and Voinigeşti. The commune's Church of the Holy Archangels dates to 1679.Show on map
Oraş RovinariRovinari (Romanian pronunciation: [roviˈnarʲ]) is a town in Gorj County, southern Romania. It is a mining city, nearby to surface and underground mines. A big thermo-electrical power plant functions close to the town.Show on map
Comuna PeştişaniPeştişani is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Boroşteni, Brădiceni, Frânceşti, Gureni, Hobiţa, Peştişani and Seuca. Hobiţa village is the birthplace of sculptor Constantin Brâncuși.Show on map
Comuna ScoarţaScoarța is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of eleven villages: Bobu, Budieni, Câmpu Mare, Cerătu de Copăcioasa, Colibași, Copăcioasa, Lazuri, Lintea, Mogoșani, Pișteștii din Deal and Scoarța.Show on map
Oraş TismanaTismana is a town in Gorj County, Romania. It administers ten villages: Celei, Costeni, Gornoviţa, Isvarna, Pocruia, Racoţi, Sohodol, Topeşti, Vâlcele and Vânăta. Tismana Monastery is located here.Show on map
Comuna Baia de FierBaia de Fier is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of two villages, Baia de Fier and Cernădia. It is a sister city to Boccioleto, Italy since 2007. Peștera Muierilor is located here.Show on map
Comuna PlopşoruPlopşoru is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of eleven villages: Broşteni, Broştenii de Sus, Ceplea, Cursaru, Deleni, Izvoarele, Olari, Piscuri, Plopşoru, Sărdăneşti and Văleni.Show on map
Comuna CrasnaCrasna is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of nine villages: Aninişu din Deal, Aninişu din Vale, Buzeşti, Cărpiniş, Crasna, Crasna din Deal, Drăgoieşti, Dumbrăveni and Radoşi.Show on map
Comuna DăneştiDăneşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of eleven villages: Barza, Botorogi, Brătuia, Bucureasa, Dăneşti, Merfuleşti, Şasa, Trocani, Ţârculeşti, Ungureni and Văcarea.Show on map
Comuna SamarineştiSamarineşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of nine villages: Băzăvani, Boca, Duculeşti, Larga, Samarineşti, Ţirioi, Valea Bisericii, Valea Mică, Valea Poienii.Show on map
Comuna PadeşPadeș is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of eight villages: Apa Neagră, Călugareni (the commune center), Cerna-Sat, Cloșani, Motru-Sec, Orzești, Padeș and Văieni.Show on map
Comuna Logreşti-MoşteniLogreşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Colţeşti, Frunza, Logreşti-Moşteni, Măru, Popeşti, Seaca and Târgu Logreşti (the commune centre).Show on map
Comuna FãrcãşeştiFărcășești is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Fărcășești, Peșteana de Jos, Rogojel, Roșia-Jiu, Timișeni and Valea cu Apă.Show on map
Comuna CâlnicCâlnic is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of nine villages: Câlnic, Câlnicu de Sus, Didileşti, Găleşoaia, Hodoreasca, Pieptani, Pinoasa, Stejerei and Vâlceaua.Show on map
Comuna CrușețCruşeţ is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of ten villages: Bojinu, Cruşeţ, Marineşti, Măiag, Mierea, Miericeaua, Slămneşti, Slăvuţa, Urda de Jos and Văluţa.Show on map
Comuna BustuchinBustuchin is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of eight villages: Bustuchin, Cionţi, Motorgi, Nămete, Poiana-Seciuri, Poieniţa, Pojaru and Valea Pojarului.Show on map
Comuna BălăneştiBălăneşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Bălăneşti, Blidari, Cânepeşti, Glodeni, Ohaba, Voiteştii din Deal and Voiteştii din Vale.Show on map
Comuna NegomirNegomir is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of ten villages: Artanu, Bohorel, Condeieşti, Negomir, Nucetu, Orzu, Paltinu, Raci, Ursoaia and Valea Racilor.Show on map
Comuna StăneştiStăneşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of ten villages: Alexeni, Bălani, Căleşti, Curpen, Măzăroi, Obreja, Pârvuleşti, Stăneşti, Vaidei and Vălari.Show on map
Comuna CiuperceniCiuperceni is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Boboieşti, Ciuperceni, Peşteana-Vulcan, Priporu, Strâmba-Vulcan, Vârtopu and Zorzila.Show on map
Comuna TurbureaTurburea is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Cocorova, Poiana, Spahii, Şipotu and Turburea. Constantina Diţă-Tomescu was born there.Show on map
Comuna DănciuleştiDănciuleşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Bibuleşti, Dănciuleşti, Hălăngeşti, Obârşia, Petrăchei, Rădineşti and Zăicoiu.Show on map
Comuna CăpreniCăpreni is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of eight villages: Aluniş, Brăteşti, Bulbuceni, Căpreni, Cetatea, Cornetu, Dealu Spirei and Satu Nou.Show on map
Comuna SlivileştiSlivileşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of eight villages: Cojmăneşti, Miculeşti, Slivileşti, Strâmtu, Sura, Şiacu, Ştiucani and Tehomir.Show on map
Comuna GodineştiGodineşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Arjoci, Câlceşti, Chiliu, Godineşti, Pârâu de Pripor, Pârâu de Vale and Rătez.Show on map
Comuna MuşeteştiMuşeteşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Arşeni, Bârcaciu, Gămani, Grui, Muşeteşti, Stănceşti and Stănceşti-Larga.Show on map
Comuna CătuneleCătunele is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of six villages: Cătunele, Dealu Viilor, Lupoaia, Steic, Valea Mănăstirii and Valea Perilor.Show on map
Comuna PrigoriaPrigoria is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Bucşana, Burlani, Călugăreasa, Dobrana, Negoieşti, Prigoria and Zorleşti.Show on map
Comuna BorăscuBorăscu is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Baniu, Borăscu, Calapăru, Gura-Menţi, Menţii din Dos, Miluta and Scoruşu.Show on map
Comuna Bengeşti-CiocadiaBengești-Ciocadia is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of four villages: Bengești (the commune centre), Bălcești, Bircii and Ciocadia.Show on map
BerleştiBerleşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Bârzeiu, Berleşti, Gâlceşti, Lihuleşti, Pârâu Viu, Scrada and Scurtu.Show on map
Comuna AlbeniAlbeni is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of six villages: Albeni, Bârzeiu de Gilort, Bolboceşti, Doseni, Mirosloveni and Pruneşti.Show on map
Comuna StejariStejari is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of six villages: Baloşani, Băceşti, Dealu Leului, Piscoiu, Popeşti-Stejari and Stejari.Show on map
Comuna BolboşiBolboşi is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Bălăceşti, Bolboasa, Bolboşi, Igirosu, Miclosu, Ohaba-Jiu and Valea.Show on map
Comuna SchelaSchela is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Arsuri, Gornăcel, Păjiştele, Sâmbotin (the commune centre) and Schela.Show on map
Comuna AlimpeştiAlimpeşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Alimpeşti, Ciupercenii de Olteţ, Corşoru, Nistoreşti and Sârbeşti.Show on map
Comuna DrãguţeştiDrăguţeşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of six villages: Cârbeşti, Dâmbova, Drăguţeşti, Iaşi-Gorj, Tâlveşti and Urecheşti.Show on map
Comuna StoinaStoina is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of seven villages: Ciorari, Mieluşei, Păişani, Stoina, Toiaga, Ulmet and Urda de Sus.Show on map
Comuna VăgiuleştiVăgiuleşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Cârciu, Covrigi, Murgileşti, Valea Motrului and Văgiuleşti.Show on map
Comuna BrăneştiBrăneşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of six villages: Bădeşti, Brăneşti, Brebenei, Capu Dealului, Gilortu and Pârâu.Show on map
Comuna HurezaniHurezani is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Busuioci, Hurezani, Pegeni, Plopu and Totea de Hurezani.Show on map
Comuna SăceluSăcelu is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Blahniţa de Sus, Hăieşti, Jeriştea, Maghereşti and Săcelu.Show on map
Comuna AninoasaAninoasa is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Aninoasa, Bobaia, Costeşti, Groşerea and Sterpoaia.Show on map
Comuna BâlteniBâlteni is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Bâlteni, Cocoreni, Moi, Peşteana-Jiu and Vlăduleni.Show on map
Comuna JupâneştiJupâneşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Boia, Jupâneşti, Pârâu Boia, Vidin and Vierşani.Show on map
Comuna MătăsariMătăsari is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Brădet, Brădeţel, Croici, Mătăsari and Runcurel.Show on map
Oraş TurceniTurceni is a town in Gorj County, Romania. It administers five villages: Gârbovu, Jilţu, Murgeşti, Strâmba-Jiu and Valea Viei.Show on map
Comuna Bumbeşti-PiţicBumbeşti-Piţic is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of three villages: Bumbeşti-Piţic, Cârligei and Poienari.Show on map
Comuna BărbăteştiBărbăteşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of four villages: Bărbăteşti, Musculeşti, Petreşti and Socu.Show on map
Comuna ŢânţăreniŢânţăreni is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of four villages: Arpadia, Chiciora, Floreşti and Ţânţăreni.Show on map
Comuna ArcaniArcani is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of four villages: Arcani, Câmpofeni, Sănăteşti and Stroieşti.Show on map
Comuna SăuleştiSăuleşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of four villages: Bibeşti, Dolceşti, Purcaru and Săuleşti.Show on map
Comuna IoneştiIoneşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of four villages: Gura Şuşiţei, Ilieşti, Ioneşti and Picu.Show on map
Comuna TurcineştiTurcineşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of four villages: Cartiu, Horezu, Rugi and Turcineşti.Show on map
Comuna DrăgoteştiDrăgoteşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of three villages: Corobăi, Drăgoteşti and Trestioara.Show on map
Comuna LicuriciLicurici is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of four villages: Frumuşei, Licurici, Negreni and Totea.Show on map
Comuna TeleştiTelești is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of three villages: Buduhala, Șomănești and Telești.Show on map
Comuna UrdariUrdari is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of three villages: Fântânele, Hotăroasa and Urdari.Show on map
Comuna LeleştiLeleşti is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of three villages: Frăteşti, Leleşti and Rasoviţa.Show on map
Comuna PolovragiPolovragi is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of two villages, Polovragi and Racoviţa.Show on map
GorjGorj (Romanian pronunciation: [ɡorʒ] (13px listen)) is a county (judeţ) of Romania, in Oltenia, with its capital city at Târgu Jiu.Show on map
Comuna GlogovaGlogova is a commune in Gorj County, Romania. It is composed of five villages: Cămuieşti, Cleşneşti, Glogova, Iormăneşti (the commune centre) and Olteanu.Show on map
Mountains, roads, land forms, forests and other objects in Gorj
NameDescriptionShow
StrajaStraja is a ski resort in the Jiu Valley region of Hunedoara County, Romania. Straja is located near the city of Lupeni at an elevation of 1,440 m in the Vâlcan Mountains.Show on map